Lịch

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (hoat6869@yahoo.com)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ảnh ngẫu nhiên

  Welcome to the library Gia Tan

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mẫu kế hoạch BDTX

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Văn Hoạt (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:48' 04-05-2013
  Dung lượng: 12.4 KB
  Số lượt tải: 28
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS GIA TÂN
  TỔ KHOA HỌC........

  Số: /KH-GV
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do- Hạnh Phúc

  Gia Tân, ngày tháng 5 năm 2013
  
  

  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  Năm học 2013 - 2014

  Họ và tên:..........................................
  Chức vụ:...........................................

  * Vị trí của năm học 2013 - 2014
  * Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
  1. Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  2. Quyết định số 4830/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  3. Công văn số 8390/BGDĐT-GDTX ngày 06/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  4. Công văn số 8576/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  5. Các Thông tư số 30, 31, về chương trình BDTX cho giáo viên THCS 6. Công văn số 84/HD-SGDĐT ngày25/12/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình;

  * Những nội dung cơ bản của bản kế hoạch:
  A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
  1. Mục đích:
  1.1. Thực hiện Chương trình BDTX theo các Thông tư 26, 30, 31.
  1.2. Học tập BDTX nhằm giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương và yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
  1.3. Học tập BDTX nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của các nhà trường.
  2. Yêu cầu:
  2.1. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình BDTX cho đội ngũ giáo viên trong. đảm bảo phù hợp với các khối lượng kiến thức (bao gồm kiến thức bắt buộc và kiến thức tự chọn theo các Thông tư 30, 31) và phù hợp với điều kiện thực tế công việc cũng như nhu cầu học tập.
  2.2. Tổ chức bồi dưỡng và đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên
  cho đội ngũ giáo viên đảm bảo theo yêu cầu quy định tại Quy chế BDTX theo
  Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT.

  B. NỘI DUNG
  I. Đặc điểm tình hình:
  1. Thuận lợi:
  - Có các văn bản chỉ đạo của các cấp Bộ: Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012; Các Thông tư số 30, 31, về chương trình BDTX cho giáo viên THCS... Cấp Sở: Công văn số 84/HD-SGDĐT ngày25/12/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình.
  - Tạo điều kiện về thời gian, định hướng xây dựng kế hoạch chỉ đạo tự học, trang bị đầy đủ các tài liệu học tập.
  - Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu vươn lên.
  - Trình độ trên chuẩn, trong đó trình độ Đại học...., Cao đẳng.....tin học A.... Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp ..........,đạt loại khá.....,xuất sắc ......
  2. Khó khăn:
  - Sắp xếp thời gian........
  - Khả năng tổng hợp kiến thức tự học BDTX......tuổi cao, nhiều công việc.
  - Việc sắp xếp bố trí thời gian, đầu tư công sức cho nghiên cứu học tập, phương pháp, việc ứng dụng công nghệ thông tin, tự làm ĐDDH còn hạn chế.
  - Việc đánh giá kết quả BDTX đội ngũ giáo viên còn băn khoăn, lo lắng.
  II. Nội dung bồi dưỡng:
  1. Khối kiến thức:
  TT
  Nội dung
  bồi dưỡng
  Thời lượng và hình thức học

  Thời gian thực hiện
  Đơn vị chủ trì
  
  
  1
  
  Nội dung 1:
  30 Tiết
  Tháng 8/2013, 12/2013, 5/2014
  PGD; Nhà trường; Tổ CM, tự học
  
  
  2
  
  Nội dung 2:
  30 tiết
   Tháng 8/2013, 12/2013, 5/2014
  PGD; Nhà trường; Tổ CM; tự học
  
  

  3
  Nội dung 3:
  - Mục tiêu.
  - Nội dung kiến thức
  60 tiết
  
  
  
  
  2. Đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên (theo qui định Thông tư 26)
  3. Phương thức đánh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓